Ulomek

Ulomek

Avtor: E-um (vsebinsko), Skupina NAUK (tehnično)

Uvod

(UVODNA.JPG)

Ulomek predstavlja del celote

Celoto razdelimo na , , ... enake dele. Spomnimo se, kako imenujemo en del, in ga zapišimo z ulomkom. Dopolni spodnjo tabelo, ki se nanaša na naslednje slike.

(kruhici.jpg)
1. slika2. slika3. slika4. slika
Celoto razdelimo na:2 enaka dela3 enake dele4 enake dele8 enakih delov
En del imenujemo:tretjinaosmina

Preveri

Narobe

Poskusi ponovno.

Rešitev

1. slika2. slika3. slika4. slika
Celoto razdelimo na:2 enaka dela3 enake dele4 enake dele8 enakih delov
En del imenujemo:polovicatretjinačetrtinaosmina

Pravilno

Naprej

Ulomek predstavlja del celote

Spomnimo se še, kako z ulomkom predstavimo več delov celote. Spet dopolni tabelo pod naslednjimi slikami.

(kruhici2.jpg)
1. slika2. slika3. slika4. slika
Število delov:2 polovici tretjini

Preveri

Narobe

Poskusi ponovno.

Rešitev

1. slika2. slika3. slika4. slika
Število delov:2 polovici2 tretjini3 četrtine6 osmin

Pravilno

Naprej

Naloga

Kolikšen del lika je pobarvan rdeče? Dopolni tabelo pod sliko.

(liki.jpg)
LIK 1LIK 2LIK 3LIK 4

Preveri

Narobe

Poskusi ponovno.

Rešitev

LIK 1LIK 2LIK 3LIK 4

Pravilno

Naprej

Sestavni deli ulomka

Na naslednji sliki so ponazorjeni ulomki z različnim številom pod ulomkovo črto. Razmislimo, o čem odloča število pod ulomkovo črto. Dopolni.

(CELOTE1.jpg)
LIK 1LIK 2LIK 3LIK 4
ena tretjinaena ena

Ko spreminjamo število pod ulomkovo črto, se spreminja ime dela celote. Zato število pod ulomkovo črto imenujemo . Odloča o velikosti enega dela celote. Večje je število pod ulomkovo črto, je en del celote.

Preveri

Narobe

Število napak:

Poskusi ponovno.

Rešitev

LIK 1LIK 2LIK 3LIK 4
ena tretjinaena četrtinaena devetina

Ko spreminjamo število pod ulomkovo črto, se spreminja ime dela celote. Zato število pod ulomkovo črto imenujemo imenovalec. Odloča o velikosti enega dela celote. Večje je število pod ulomkovo črto,manjši je en del celote.

Pravilno

Naprej

Sestavni deli ulomka

Na naslednji sliki so ponazorjeni ulomki z različnimi števili nad ulomkovo črto. Razmislimo, o čem odloča število nad ulomkovo črto. Dopolni.

(CELOTE2.jpg)
LIK 1LIK 2LIK 3LIK 4
dve devetini devetine devetin

Ko spreminjamo število nad ulomkovo črto, se spreminja število delov celote. Zato število nad ulomkovo črto imenujemo . Pove, koliko delov je pobarvanih. Večje je število nad ulomkovo črto, delov celote je pobarvanih.

Preveri

Narobe

Število napak:

Poskusi ponovno.

Rešitev

LIK 1LIK 2LIK 3LIK 4
dve devetinitri devetinesedem devetin

Ko spreminjamo število nad ulomkovo črto, se spreminja število delov celote. Zato število nad ulomkovo črto imenujemo števec. Pove, koliko delov je pobarvanih. Večje je število nad ulomkovo črto, več delov celote je pobarvanih.

Pravilno

Naprej

Sestavni deli ulomka

Spomnili smo se sestavnih delov ulomka.

(ulomek1.jpg)

Naloga

Ulomke prenesi v prazne okvirčke tako, da bodo ustrezali opisom.

Aplikacija RiŠ se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)

Riš datoteka

Pokaži rešitev Skrij rešitev

 1. Imenovalec je enak (pod ulomkovo črto je ):
 2. Števec je enak (nad ulomkovo črto je število ):
 3. Števec je večji od imenovalca (nad ulomkovo črto je večje število kot pod njo):
 4. Imenovalec je enak kot pri ulomku (pod ulomkovo črto je ):
 5. Imenovalec je enak kot števec ulomka (pod ulomkovo črto je ):

Naloga

Dane ulomke razvrsti na prava mesta:

Ulomki, katerih imenovalec je enak
Ulomki, katerih števec je enak
Ulomki, katerih števec je večji kot imenovalec
Ulomki, katerih števec in imenovalec sta enaka

Preveri

Narobe

Pravilno si razvrstil ulomkov.

Rešitev

Ulomki, katerih imenovalec je enak , ,
Ulomki, katerih števec je enak ,
Ulomki, katerih števec je večji kot imenovalec, , ,
Ulomki, katerih števec in imenovalec sta enaka,

Pravilno

Naprej

Ulomek predstavlja del množice

Izračunajmo, koliko elementov predstavlja en del naslednjih množic. Dopolni.

Koliko je tretjina rož?

rož razdelimo na šopke.

od

Tretjina od rož je rož.

Koliko je sedmina mačk?

mačk razdelimo v skupin.

od : =

Sedmina od mačk je mačk.

Preveri

Narobe

Število napak:

Rešitev

Koliko je tretjina rož?

rož razdelimo na šopke.

od

Tretjina od rož je rož.

Koliko je sedmina mačk?

mačk razdelimo v skupin.

od

Sedmina od mačk je 7 mačk.

Pravilno

Naprej

Ulomek predstavlja del množice

Zdaj pa izračunajmo, koliko elementov predstavlja več delov naslednjih množic. Dopolni.

Koliko je sta 2 tretjini od rož?

rož razdelimo na šopke in vzamemo 2 šopka.

od

Dve tretjini od rož je rož.

Koliko je 5 sedmin od mačk?

mačk razdelimo v skupin in damo 5 skupin spet skupaj.

od ( : ) =

Sedmina od mačk je mačk.

od

od ) =

od ( : ) =

Preveri

Narobe

Vstavil si napačnih odgovorov.

Rešitev

Koliko je sta 2 tretjini od rož?

rož razdelimo na šopke in vzamemo 2 šopka.

od

Dve tretjini od rož je rož.

Koliko je sedmin od mačk?

mačk razdelimo v skupin in damo skupin spet skupaj.

od

Sedmina od mačk je mačk.

od

od

od

Pravilno

Naprej

Naloge

Napolni toliko krožnikov, skodelic in posodic za jajca, kot piše na sliki. Ko boš pravilno opravil nalogo, boš zagledal napis.

(Krožnike, skodelice, posodice napolniš tako, da vanje preneseš pike z barvo.)

Aplikacija RiŠ se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)

Riš datoteka

Pomoč Skrij pomoč

 • Krožniki

  Napolniti moramo krožnika.

 • Jajca

  v škatlo moramo položiti jajc.

 • Skodelice

  Napolniti moramo skodelic.

Naloge

V hlevu je živali. Od tega so tri petine konjev, ostalo so ovce. Koliko je v hlevu konjev in koliko ovac? Dopolni.

V hlevu je konjev in ovce.

Preveri

Rešitev

V hlevu je konjev in ovce.

Narobe

Skupaj mora biti v hlevu 10 živali!

Narobe

Pomagaj si s predhodnimi zgledi.

Pravilno

Naprej

Naloge

V razredu je učencev. Dve sedmini je fantov, ostalo so dekleta. Koliko je v razredu fantov in koliko deklet?

V razredu je fantov in deklet.

Preveri

Rešitev

V hlevu je konjev in ovce.

Narobe

Skupaj mora biti 28 učencev!

Narobe

Pomagaj si s predhodnimi zgledi.

Pravilno

Naprej

Preveri svoje znanje

Hlebec razdelimo na enakih delov. Kolikšen del hlebca predstavljajo trije kosi?

Preveri

Ulomka in imata enaka imenovalca.

Drži
Ne drži

Narobe

Narobe

Narobe poskusi ponovno.

Rešitev

Pravilno

Preveri svoje znanje

V razredu je učencev. Petina jih je bolnih. Koliko učencev je bolnih?

Bolni so učenci.
Bolnih je 5 učencev.
Bolnih je 16 učencev.

V vrečki je bonbonov. Dve šestini je jagodnih, ostali so bananini. Koliko bonbonov v vrečki je jagodnih in koliko bananinih?

Jagodnih je , bananinih pa .
Jagodnih je , bananinih pa
Jagodnih je , bananinih pa

Pravino

Narobe

Dodatne naloge

Razvrsti ulomke!

Ulomki, katerih imenovalec je enak
Ulomki, katerih števec je enak
Ulomki, ki imajo števec manjši od imenovalca

Preveri

Rešitev

Ulomki, katerih imenovalec je enak , ,
Ulomki, katerih števec je enak
Ulomki, ki imajo števec manjši od imenovalca, , ,

Narobe

Pravilno si razvrstil le ulomkov.

Pravilno

Naprej

Dodatne naloge

Izračunaj:

a) b) c)
d) e) f)

Preveri

Rešitev

a) b) c)
d) e) f)

Narobe

Rezultat:

/6

Pravilno

Naprej

Dodatne naloge

Kupili smo izdelek za evrov. Tretjino smo plačali takoj, ostalo pa še bomo čez mesec dni. Koliko še moramo plačati čez mesec dni?

Plačati moramo še €.

Pravilno

Rešitev

Plačati moramo še €.

Narobe

Poskusi ponovno.

Pravilno

Naprej

Dodatne naloge

V posodi je sadežev. Od tega je petina hrušk, desetina ananasov, ostalo pa so jabolka. Koliko jabolk je v posodi?

V posodi je hrušk, ananasov in jabolk.

Preveri

Rešitev

V posodi je hrušk, ananasov in jabolk.

Narobe

Poskusi ponovno.

Pravilno

Naprej

Dodatne naloge

V razredu je učencev. Od tega je pet šestin fantov. Koliko deklet je v razredu?

V razredu je fantov in dekleta.

Preveri

Rešitev

V razredu je fantov in

Narobe

Poskusi ponovno.

Pravilno

Naprej

Dodatne naloge

Na polici je knjig. Od tega je osmine zgodovinskih, knjigi sta matematični, ostale pa so kuharske. Koliko kuharskih knjig je na polici?

Na polici kuharskih knjig.

Preveri

Rešitev

Na polici kuharskih knjig.

Narobe

Poskusi ponovno.

Pravilno

Naprej

0%
0%