Registracija novega uporabniškega računa

  1. Vpišite vaš elektronski naslov, s katerim se boste prijavljali v aplikacijo.
    Elektronski naslov ne bo nikjer javno viden.

  2. Vnesite vaša ime in priimek. Ime bo javno vidno.
    V kolikor želite ostati anonimni, lahko namesto pravih podatkov vnesete psevdonim, s katerim se boste predstavljali v aplikaciji.

  3. Vpišite geslo, s katerim se boste prijavljali v aplikacijo.

  4. Ponovno vnesite geslo.

  1. Prekliči